Інформація для авторів

Український електрохімічний з'їзд

Для публікації матеріалів необхідно надати:

- електронний варіант тез, оформлений за вимогами (1-2 стор);

- анотації (українська, англійська);

- заявка на участь, що містить відомості про авторів (наводиться інформація про кожного автора: Прізвище, Ім'я, По батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, місто розташування організації, країна, e-mail, номер контактного телефону, секція, форма участі).