IX Український електрохімічний з'їзд

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

September 21, 2021 – September 23, 2021


Тематика ІХ УКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ за участю закордонних вчених охоплює фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:

-     рівноважні та нерівноважні процеси на межі поділу фаз: метал (напівпровідник)/розчин електроліту;

-     електрохімічне матеріалознавство;

-     електрохімічна та воднева енергетика;

-     наноелектрохімія;

-     технічна електрохімія;

-     фотоелектрохімія;

-     електрохімічні сенсори та електрохімічні методи аналізу

Під час з’їзду працюватимуть такі секції:

-     Секція 1. Фундаментальні проблеми електрохімії.

-     Секція 2. Прикладна електрохімія

Представлення результатів досліджень можливе у вигляді:

-     пленарної (до 30-40 хв.) чи секційної (до 15-20 хв.) усної доповіді;

-     стендової доповіді;

-     публікації матеріалів без особистої участі у з’їзді.

 

Термін подачі тез доповідей продовжено до 15 липня 2021 року.

 

Оргвнесок перераховувати  за наведеними нижче реквізитами, зазначивши: Прізвище, Ім’я по-Батькові, а в графі “призначення платежу” обов’язково вказати:

«ІХ Український з’їзд з електрохімії».

Отримувач :

КПІ ім.Ігоря Сікорського

Рахунок     UA638201720313221007201013853

ЄДРПОУ 02070921

ДКСУ  у  м.Києві  МФО 820172

Призначення: Оргвнесок «ІХ Український з’їзд з електрохімії» для ХТФ Б.Н.519

 

Примітка: У зв’язку з ситуацією, що склалась у світі внаслідок поширення вірусу COVID-19, передбачається можливість участі в роботі з’їзду в режимі on-line.

 


Conference Homepage Image

Інформація про конференцію